Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

data

2022/23

 

01.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy I

- (boisko)

Obowiązuje strój galowy

9.00

01.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy IV

- (boisko)

Obowiązuje strój galowy

10.00

01.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy II i III

- (boisko)

Obowiązuje strój galowy

11.00

05-30.09.2022

Praktyka klas 4Gp, 4Bp, 4Cp

 

07.09.2022

Spotkanie rodziców klas I z dyrekcją

– sala gimnastyczna

Po spotkaniu, zebrania w wyznaczonych salach

z wychowawcami

18.00

14.09.2022

Zebranie z rodzicami klas II, III i IV

Spotkanie z dyrekcją klas IV – omówienie procedur przebiegu egzaminu maturalnego

( sala gimnastyczna)

( spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach)

18.00

15.09.2022

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima – egzamin

zawodowy

 

19-21.09.2022

21-23.09.2022

Zielona szkoła - klasy II -IV

( Ośrodek Wczasowy Bęsia)

 

26-28.09.2022

28-30.09.2022

Wyjazdy integracyjne klasy I

 

03-28.10.2022

Praktyka klas 4Ap, 4Dp

 

14.10.2022

Dzień Edukacji Narodowej

 

26.10.2022

Zebranie z rodzicami

18.00

02-30.11.2022

Praktyka klasy 4Ep

 

28.11.2022

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych ocen

śródrocznych

 

30.11.2022

Zebranie z rodzicami – przewidywane oceny śródroczne

18.00

16.12.2022

Ostatni dzień wystawienie ocen śródrocznych

 

21.12.2022

Rada Klasyfikacyjna

 

22.12.2022

Koniec I semestru

 

23.12.2022-01.01.23

Zimowa przerwa świąteczna

 

Styczeń

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji

na stronie CKE

 

27.01.2023/

04.02.2023

studniówka

 

13-24.02.23

Ferie zimowe

 

06-31.03.2023

Praktyka klas 3C, 3D

 

27.03.23

Ostatni dzień wystawienie ocen przewidywanych dla klas

czwartych po gimnazjum

 

29.03.2023

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV po gimnazjum-

przewidywane oceny końcoworoczne

Zebranie dla klas I, II,III,IV po szkole podstawowej

18.00

3.04-8.05.2023

Praktyka klas 3B, 3E, 4Fp

 

06.04-11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 

20.04.2023

Ostatni dzień wystawiania ocen dla klas maturalnych

 

24.04.2023

Rada Klasyfikacyjna dla klas maturalnych

16.00

28.04.2023

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

( obowiązuje strój galowy)

 

maj 2023

Egzaminy maturalne

( obowiązuje strój galowy)

 

8.05-02.06.2023

Praktyka klas 3A, 3F, 3G

 

22.05.2023

Ostatni dzień wystawiania ocen przewidywanych

 

24.05.2023

Zebranie – przewidywane oceny końcoworoczne

18.00

14.06.2023

Ostatni dzień wystawiania ocen końcoworocznych

 

16.06.2023

Rada Klasyfikacyjna klas I, II,III,IV po szkole podstawowej

Godzina podana

w późniejszym

terminie

19.06- 21.06.2023

Dni Integracji szkolnej

 

23.06.2023

Zakończenie roku szkolnego

( obowiązuje strój galowy)

godzina podana w terminie późniejszym

26.06-31.08.2023

Ferie letnie

 

 

 

Dni świąteczne w roku szkolnym 2022/23

 

01.11.2022 –

wtorek –

Święto Wszystkich Świętych

11.11.2022 –

piątek –

Święto Niepodległości

06.01.2023 –

piątek –

Trzech Króli

03.05.2023 –

środa –

Święto Konstytucji 3 Maja

08.06.2023 –

czwartek –

Święto Bożego Ciała

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2022/23

  1. 31.10.2022 - poniedziałek

  2. 09.01.2023 – poniedziałek - egzaminy zawodowe

  3. 10.01 2023 – wtorek - egzaminy zawodowe

  4. 02.05.2023 - wtorek

  5. 04.05.0223 – czwartek - matury

  6. 05.05.0223 – piątek - matury

  7. 08.05.0223 – poniedziałek - matury

  8. 09.06.2023 – piątek

 

Kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie.