Misja szkoły

Jesteśmy Zespołem Szkół im. Piotra Wysockiego, znajdującym się w Warszawie przy ulicy Odrowąża 75.

Współdziałamy z młodzieżą, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

Chcemy stworzyć taką szkołę, w której każdy z nas ma szansę osiągnąć sukces na miarę własnych oczekiwań.

Nasz cel osiągniemy współpracując ze sobą i budując wzajemne zaufanie.

W naszej pracy kierujemy się zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka, szacunkiem oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Wyróżniamy się dążeniem do ciągłego rozwoju, otwartości  na ludzi i zaangażowaniem w pracę z młodzieżą.