Proces rekrutacji do projektu został zakończony!

W dniu 16.12.2017r.  o godzinie 9.00-14.00 odbędzie się szkolenie z kursu :"Kompetencje społeczne".
W szkoleniu uczestniczy grupa 44 uczniów, realizujących szkolenia z zakresu: grafik komputerowy, wykonywanie usług kelnerskich, wprowadzenie do animacji 2D, 3D.

  • Nazwa projektu:

    „Inwestycja w przyszłość”

    Termin realizacji:

    01.09.2017-31.08.2019

    Źródła finansowania:

    Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

    Wartość projektu:

    Całkowita wartość projektu: 11 207 960, 50 zł

    Kwota dofinansowania z UE:  8 966 368, 40 zł

    Jednostki realizujące projekt:

    Lider – Syntea S.A.

    Partnerzy – m.st. Warszawa (Dzielnice Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), powiaty (garwoliński, miński, zwoleński, grójecki), gmina Siennica, BI Architects Sp. z o.o.

    Grupa docelowa:

    Młodzież z 17 szkół i placówek kształcenia zawodowego z terenu woj. mazowieckiego

    Realizacja projektu na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

    Łącznie 124 uczniów z Technikum nr 11 w ZS im. Piotra Wysockiego, przy ul. Odrowąża 75 i Technikum nr 30
    w ZS 34 im. Mieszka I, przy ul. Mieszka I 7

    Cel projektu:

    Podniesienie zdolności 1450 uczniów do przyszłego zatrudnienia, poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego dla uczniów, obejmującego dodatkowe zajęcia prowadzące
    do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe oraz staże realizowane u pracodawców. Projekt przewiduje również doposażenie placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie,
    w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

  • Podniesienie zdolności 1450 uczniów do przyszłego zatrudnienia, poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego dla uczniów, obejmującego dodatkowe zajęcia prowadzące
    do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe oraz staże realizowane u pracodawców. Projekt przewiduje również doposażenie placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie,
    w niezbędny sprzęt dydaktyczny.