Opłaty

Nazwa Kwota Uwagi
Ubezpieczenie NNW rodzice w ramach indywiualnego ubezpieczenia  
Rada Rodziców dobrowolne deklaracje rodziców  
Nr konta bankowego Rady Rodziców 96 1020 1042 0000 8102 0009 6776 PKO IV O/Warszawa
Identyfikator 15 PLN zł Obowiązkowy
Stypendia wnioski składamy do OPS w miejscu zamieszkania  
LIBRUS
(Dziennik online)
Obowiązkowy