Przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy poligrafii
 • Podstawy projektowanie graficznego
 • projektowanie publikacji
 • Modelowanie i drukowanie 3d
 • Maszyny i urządzenia cyfrowe
 • Projektowanie graficzne
 • Drukowanie cyfrowe

Pożądane cechy charakteru i predyspozycje:

 • zdolności manualne i zmysł plastyczny
 • kreatywność i staranność
 • umiejętność pracy w grupie
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zainteresowanie techniką komputerową
 • dokładność i terminowość
 • samokontrola i cierpliwość

Możesz:

 • podjąć studia na kierunkach:
  związanych z grafiką, poligrafią lub reklamą
 • pracować w: firmach świadczących usługi marketingowe
 • wydawnictwach
 • agencjach reklamowych
 • otworzyć własną działalność gospodarczą z zakresu
 • grafiki komputerowej lub poligrafii

Oferujemy:

 • zagraniczne praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci
 • praktyki zawodowe w w firmach graficznych i poligraficznych
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • system stypendiów naukowych i socjalnych

Filmy promujące kierunek Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Nauka w tej klasie umożliwia kształcenie zawodowe, dzięki któremu w przyszłości można studiować na kierunkach związanych z grafiką komputerową. Kształcenie na tym kierunku daje możliwość zdobycia zawodu technika grafiki i poligrafii cyfrowej, co jest potwierdzone egzaminem zewnętrznym z przygotowania zawodowego.

  Honorowy patronat nad kierunkiem technik grafiki i poligrafii cyfrowej sprawują firmy Copy General oraz Druk24.pl.

  Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe w drukarniach cyfrowych
  i w nowoczesnych firmach poligraficznych, m.in. Copy General, Druk24.pl, Mijal Druk.

  • Typ oddziału: ogólnodostępny
  • Symbol oddziału : 1E
  • Cykl kształcenia : pięcioletni
  • Zawód : Technik cyfrowych procesów graficznych
 • 70

  1. PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  2. PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
  • język angielski,
  • angielski lub matematyka
 •  język angielski kontynuacja

  • język francuski kontynuacja,
  • język francuski od podstaw,
  • język niemiecki kontynuacja,
  • język niemiecki od podstaw
 • Świadectwo dojrzałości i dyplom technika cyfrowych procesów graficznych

  • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
  • Drugi punktowany przedmiot:: matematyka
  • Trzeci punktowany przedmiot:: język angielski
  • Czwarty punktowany przedmiot:: informatyka
 • Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej (tzw. olimpijczyk)