Dodatkowe informacje na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji /link/

 

Przedmioty kierunkowe:

 • Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

 • Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym

 • Lotniskowe służby operacyjne i służby ruchu lotniczego

 • Działania służb operacyjnych

Możesz:

 • uzyskać tytuł technika lotniskowych służb operacyjnych

 • podjąć studia na kierunkach:

 • zarządzanie transportem lotniczym, lotnictwo, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika, energetyka i lotnictwo, transport.

 • podjąć pracę w porcie lotniczym na stanowisku agenta obsługi biletowo - bagażowej w dziale obsługi pasażerskiej, pracownika w biurze biletowym albo pracownika działu operacyjnego

 • Transport i ochrona są to kierunki studiów, o które mogą się ubiegać uczniowie kończący naszą szkołę o profilu technik lotniskowych służb operacyjnych. Kształcenie na tym kierunku daje możliwość zdobycia zawodu technika lotniskowych służb operacyjnych, co jest potwierdzone egzaminem zewnętrznym z przygotowania zawodowego.

  Lotniska, firmy spedycyjne oraz transport są to miejsca, w których uczniowie odbywają praktyczna naukę zawodu. Uczniowie naszej szkoły zdobywają doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin.

  Patronat nad kierunkiem sprawują Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp. z o.o., L.S. Airport Services sp. z o. o., Welcome Airport Services sp. z o.o.

  • Typ oddziału: ogólnodostępny
  • Symbol oddziału : 1F
  • Cykl kształcenia : pięcioletni
  • Zawód : Technik lotniskowych służb operacyjnych
 • 32

  1. TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
  • język angielski,
  • matematyka
 •  język angielski kontynuacja

  • język rosyjski
  • język niemiecki
 • Świadectwo dojrzałości i dyplom technika lotniskowych służb operacyjnych

  • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
  • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
  • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
  • Czwarty punktowany przedmiot: geografia
 • Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej (tzw. olimpijczyk)