Dodatkowe informacje na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji /link/

 

Możesz:

 • uzyskać tytuł technika organizacji turystyki

 • podjąć studia na kierunkach: turystyka i rekreacja, ekonomika turystyki, hotelarstwo

 • zdobyć atrakcyjny zawód na rynku pracy

 • znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych, hotelach i firmach zajmujących się obsługą eventów w kraju i zagranicą

 • zdobyć uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych

Oferujemy:

 • zagraniczne praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci

 • praktyki zawodowe w kraju w biurach podróży i hotelach

 • wysoki poziom przygotowania zawodowego

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,

 • system stypendiów naukowych i socjalnych

Przedmioty kierunkowe:

 • Geografia turystyczna

 • Marketing usług turystycznych

 • Organizacja imprez i usług turystycznych

 

 • Osoby zainteresowane w przyszłości kształceniem zawodowym mogą kontynuować naukę na studiach: turystyka i rekreacje bądź hotelarstwo. Szkoła daje możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z przygotowania zawodowego, co pozwala zdobyć zawód technika organizacji turystyki.

  W trakcie nauki zapewniamy praktyki zawodowe w hotelach, biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych. Wszyscy uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe w różnych miejscach m.in. są to TUI Poland, Travelbank, Almatur, Polska Organizacja Turystyczna.

  • Typ oddziału: integracyjna
  • Symbol oddziału : 1AB
  • Cykl kształcenia : pięcioletni
  • Zawód : Technik organizacji turystyki
 • klasa łączona
  technik organizacji turystyki - 10
  technik hotelarstwa - 10

  1. HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  2. HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
  • język angielski,
  • geografia
 •  język angielski kontynuacja

  • język niemiecki
  • język rosyjski
 • Świadectwo dojrzałości i dyplom technika organizacji turystyki.

  • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
  • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
  • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
  • Czwarty punktowany przedmiot: geografia
 • Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej (tzw. olimpijczyk)