Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023, godzina 18.00

 

Wydarzenia

Termin

Spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych

 

Zebranie z rodzicami klas II, III

IV po szkole podstawowej i klas IV po gimnazjum

07.09.2022 r.

 

 

14.09.2022 r.

 

Rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami

26.10.2022r.

30.11.2022 r.- przewidywane oceny śródroczne

29.03.2023 r. – przewidywane oceny dla klas IV po gimnazjum i zebranie dla młodszych klas

24.05.2023 r.- przewidywane oceny w klasyfikacji rocznej