Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/24

data

2023/24

 

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy IV i V - (boisko)

Obowiązuje strój galowy

9.00

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy II,III - (boisko)

Obowiązuje strój galowy

10.00

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy I - (boisko)

Obowiązuje strój galowy

11.00

11.09-6.10 2023

Praktyka klas 3B,3E

 

08.09.2023

Zebranie z rodzicami klas pierwszych

17.30

13.09.2022

Rada Pedagogiczna

16.00

13.09.2022

Zebranie z rodzicami klas II, III, IV, V

Spotkanie z dyrekcją klas V – omówienie procedur przebiegu egzaminu maturalnego ( sala gimnastyczna)

( spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach)

17.30

13-14-15.09.2023

Jednodniowe wyjazdy integracyjne klas I

 

02-27.10.23

Praktyka klas 3A,3G

 

13.10.2023

Dzień Edukacji Narodowej

 

25.10.2023

Rada Pedagogiczna

16.00

25.10.2023

Zebranie z rodzicami klas I

17.30

29.11.2023

UROCZYSTOŚĆ 60-lecia SZKOŁY

10.00

06.11-01.12.2023

Praktyka 4B

 

01.12.2023

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych

 

06.12.2023

Rada Pedagogiczna

16.00

06.12.2023

Zebranie z rodzicami – przewidywane oceny śródroczne

17.30

23.12.2023-31.12.2024

Zimowa przerwa świąteczna

 

Styczeń

 

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji na stronie CKE

 

05.01.2024

Ostatni dzień wystawienia ocen śródrocznych

 

10.01.2024

Rada Klasyfikacyjna

16.00

12.01.2024

Koniec I semestru

 

15-28.01.2024

Ferie zimowe

 

31.01.2024

Rada pedagogiczna – podsumowanie I semestru

16.00

Styczeń/luty

 

studniówka

 

styczeń

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji na stronie CKE

 

 

29.02-27.03.2024

Praktyka klas 4E,4F

 

18.03.2024

Ostatni dzień wystawienia ocen przewidywanych dla klas piątych

 

20.03.2024

Rada Pedagogiczna

16.00

20.03.2024

Zebranie z rodzicami uczniów klas V przewidywane oceny końcoworoczne

Zebranie dla klas I, II,III,IV

17.30

28.03-2.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

 

03.04-30.04.2024

Praktyka klas 3F,4D

 

19.04.2024

Ostatni dzień wystawiania ocen dla klas maturalnych

 

17.04.2024

Dzień otwarty dla uczniów szkół podstawowych

17.00

23.04.2024

Rada Klasyfikacyjna dla klas maturalnych

16.00

26.04.2024

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

( obowiązuje strój galowy)

godzina podana

w terminie późniejszym

maj 2024

Egzaminy maturalne

( obowiązuje strój galowy)

 

06.05-31.05.2024

Praktyki 4A,4C,4G

 

20.05.2024

Ostatni dzień wystawienia ocen przewidywanych

 

22.05.2024

Rada Pedagogiczna

16.00

22.05.2024

Zebranie – przewidywane oceny końcoworoczne

18.00

czerwiec

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji na stronie CKE

 

 

07.06.2024

Zjazd absolwentów

 

13.06.2024

Ostatni dzień wystawienia ocen końcoworocznych

 

17.06.2024

Rada Klasyfikacyjna

godzina podana

w późniejszym terminie

17.06- 20.06.2024

Dni Sportu

 

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego

( obowiązuje strój galowy)

godzina podana

w terminie późniejszym

24.06-31.08.2024

Ferie letnie

 

24-28.06.2024

Rada pedagogiczna podsumowująca

termin i godzina podana

w terminie późniejszym

 

Dni świąteczne w roku szkolnym 2023/24

01.01.2024 - poniedziałek – Nowy Rok

01.11.2023 – środa – Święto Wszystkich Świętych

03.05.2024 – piątek – Święto Konstytucji 3 Maja

30.05.2024 – czwartek – Święto Bożego Ciała

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2023/24

13.10.2023 – piątek – Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych ,

09.01.2024 – wtorek - egzaminy zawodowe,

02.05.2024 – czwartek

06.05.2024 – poniedziałek

07.05.2024 – wtorek – matury

08.05.2024- środa-matury

09.05.2024- czwartek-matury

13.05.2024- poniedziałek - matury

31.05.2024 – piątek po Bożym Ciele

29 listopada 2023 roku Uroczystość 60-lecia -dzień bez zajęć lekcyjnych, akademia, spotkania z zaproszonymi gośćmi .

Kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie.

Planowane rady szkoleniowe – terminy na bieżąco.

Inne terminy rad pedagogicznych wynikające z organizacji pracy szkoły.